Dịch vụ sau bán hàng

Các sản phẩm được bán bởi công ty chúng tôi tất cả vượt qua quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi giao hàng, để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Xin vui lòng kiểm tra cẩn thận khi nhận được hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong thời gian. 
Trong trường hợp của vấn đề chất lượng sản phẩm, xin vui lòng cung cấp sản phẩm hình ảnh để nhân viên dịch vụ của chúng tôi, sau khi xác nhận vấn đề, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho thay thế hoặc hoàn lại tiền, chi phí vận chuyển hàng hóa của chúng tôi. Không vấn đề chất lượng phát sinh từ việc thay thế hàng hóa, cước vận chuyển do người mua chịu.